Klatring

Klatring

Tre muligheter for klatring

Klatreanlegget består av klatreveggene Nerveggen og Mellom- og Øverveggen, samt Buldrerommet.

PS! Se når veggene er tilgjengelige i kalenderen lenger ned.

Kvinne i klatrevegg

Nerveggen

Nerveggen er ni meter høy og har mange klatreruter med forskjellig vanskelighetsgrad.

Det er mulig å booke inntil åtte plasser i Nerveggen samtidig, noe som tilsvarer fire klatrere og fire sikrere i klatreaktivitet samtidig.

NB! Er hele flerbrukshallen, eller sprintmatten booket slik at hele gulvarealet under Mellom- og Øvreveggen inngår, vil det ikke være anledning til å utøve klatring i Nerveggen samtidig.

Mellom- og Øverveggen

Mellom- og Øverveggen er seks meter høy, og er nesten sammenbygd i toppen.

Det er mulig å booke inntil åtte plasser i Mellom- og Øverveggen samtidig, noe som tilsvarer fire klatrere og fire sikrere i klatreaktivitet samtidig.

NB! Er hele hallflaten i flerbrukshallen booket slik at Bane 3C (1/3-del) inngår, vil det ikke være anledning til å utøve klatring i Mellom- og Øverveggen samtidig.

 

Buldrerommet

Buldrerommet er utformet som innsiden av en pyramide, og på gulvet under ligger det en tykk madrass.

Buldring er lavrisiko klatring, uten sikring, slik at her er det ikke krav til BRATT-kort for å buldre.

Det er mulig å booke inntil fire plasser i Buldrerommet samtidig, noe som tilsvarer inntil fire buldrere i aktivitet samtidig.

Hvem kan klatre i anlegget?

For å klatre i Nerveggen og Mellom- og Øverveggen må du, eller den som er ansvarlig for sikring, ha kvalifikasjoner tilsvarende BRATT-kortet. Forevisning av BRATT-kort, eller utfylling av egenerklæring på at du har tilsvarende kvalifikasjoner, må skje i resepsjonen før klatrebilletter løses eller klatring starter.

NB! Det er ikke tillatt å bruke løs kalk i klatreanlegget, kun flytende kalk eller kalkball.

Ruter og vanskelighetsgrad:

Et variert utvalg av ruter fra grad 4 til grad 8+

Når arrangeres det klatrekurs?

Det er vår samarbeidende klatreklubb, Håmmår'n Fjellsport Klubb, som arrangerer klatrekurs i Trønderhallen.

På nettsiden til Håmmår'n; www.hfsk.no, finner du mer informasjon om, og påmelding til klatrekurs de arrangerer.

Klatrebilletter og utleiepriser klatreutstyr

MERK:

I resepsjonen kan du kjøpe klatrebilletter, og her må du vise fram gyldig abonnement (dersom du har det) før klatringen starter. Det kan forekomme stikkontroll av klatrebilletter ved klatreanlegget, så oppbevar kvittering på kjøpt klatrebillett, eller kort for elektronisk abonnement, lett tilgjengelig for kontroll.

Klatrebilletter vil kunne faktureres lag og organisasjoner etter avtale.

Klatrebillett gjelder for bruk av hele klatreanlegget, men det er tilgjengeligheten i den enkelte klatrevegg eller i buldrerommet som styrer hvilken del du kan klatre i på aktuelt tidspunkt.

For periodekort (semesterkort, 180- og 365 dager) og abonnement må det registreres kundeprofil hos oss, og armlenke til 100,- eller plastkort til 50,- må kjøpes første gang, og knyttes til din kundeprofil. Eier du allerede en slik armlenke (f.eks. 3T sin armlenke), kan den knyttes til din kundeprofil og ditt periodekort.

For å klatre/sikre må man ha BRATT-kort eller være med en person som har dette. Se mer info på https://hfsk.no

Tilgjengelighet og bruk av klatreanlegget i Trønderhallen

Kjøp av klatrebilletter forutsetter at ansvarlig for klatringen har tatt Bratt-kort, og at denne er ansvarlig for forsvarlig sikring av klatrere i klatreveggene. Kravet til Bratt-kort gjelder ikke for klatring i Buldrerommet.

Kjøp av klatrebilletter forutsetter ikke tilgang til alle klatreveggene.

Tilgjengeligheten i klatreveggene forutsetter at det ikke foregår arrangement i flerbrukshallen som legger beslag på hele flerbrukshallen. D.v.s. at ved konserter, forestillinger, kampavvikling og lignende, hvor arrangøren krever egen inngangsbillett til flerbrukshallen, eller arrangøren stiller krav til at ingen annen aktivitet kan pågå samtidig med arrangementet eller under rigging/prøving til arrangementet, vil klatreveggene ikke være tilgjengelige.

Ved arrangement hvor arrangøren også leier areal utover flerbrukshallen, vil heller ikke Buldrerommet være tilgjengelig.

Flerbrukshallens baneflater leies i hovedsak ut til trening med idrettsformål. D.v.s. at i perioden fra og med skolestart om høsten til og med skoleslutt medio juni, vil tilgangen til Nerveggen i klatreveggen være regulert i forhold til tildelte kvelder og tidsperioder. Det er satt av noen tidspunkt på enkelte kvelder i uka på hverdagene, hvor utleie av Bane 3C kun skjer til idretter som er forenelig med klatring og sikring i Nerveggen.

Booke plass i klatreanlegget

Lengde på booking vil være 2 timer, med unntak av booking i forbindelse med planlagt organisert aktivitet for lag og organisasjoner.

Sjekk når klatreanlegget er ledig i kalenderen under.

Utlån av klatreutstyr

Gjennom BUA’s utlånsregister, er det mulig å låne klatreutstyr i Trønderhallen.

Registrer deg som bruker på bua.io, slik at vi enkelt kan søke deg opp når du skal låne klatreutstyr.

Klatreutstyr tilgjengelig for utlån:

  • Klatreseler
  • Klatretau
  • Karabin
  • Brems

Kalender klatring

Kalender for klatring

Du må godta informasjonskapsler i kategorien "Markedsføring" for å kunne se Kalender for klatring.
Rediger innstillinger for informasjonskapsler