Treningstid

Sesongleie av treningstid

Er leie av fast treningstid, hver uke f.o.m. skolestart-uka høsten t.o.m. skoleslutt-uka påfølgende vår. Normalt f.o.m. uke 33 t.o.m. uke 25.

Sesongleie må organisert idrett søke på, og fristen for påfølgende sesong er innen 1. juni.

Søknadsskjema på treningstid som sesongleie for sesongen 2024/2025

Søknadsfrist innen 1. juni 2024, last ned søknadsskjemaet som er aktuelt, fyll ut alle opplysninger og ønsket treningstid. Legg ved utfylt søknadsskjema, eventuelle vedlegg, og lever søknaden som e-post til tronderhallen@levangerarena.no

Skjema - Søknad på treningstid i idrettshallen i Trønderhallen 2024-2025

Skjema - Søknad på treningstid for sprintmatte og styrkerom i Trønderhallen 2024-2025

Skjema - Søknad på treningstid i svømmehallen i Trønderhallen 2024-2025

Skjema - Søknad på treningstid i klatreanleggene i Trønderhallen 2024-2025

Leie av treningstid enkeltvis eller kortere periode enn sesongleie

Send forespørsel til tronderhallen@levangerarena.no husk å oppgi:

hvilket treningsareal/-objekt du ønsker å leie

hvilket tidsramme du ønsker å leie og hvilken dato(er)

hvem du bestiller treningstid for

hvilken aktivitet du bestiller til

hvem som skal betale for leien

MERK at leie av treningstid enkeltvis, eller gjentatt for kortere perioder enn sesongleie, tildeles ETTER at plan for banefordeling for sesongleie er lagt. Det gjelder kun for ønsket leie i perioden uke 33 t.o.m. uke 25 påfølgende år.

Drop-inn betaling for bruk av idrettshallen

Å benytte seg av dette tilbudet, forutsetter at du skal bruke treningsarealer i idrettshallen til idrett eller lek OG at det er ledige arealer til din aktivitet.

Vi booker ikke et bestemt areal for deg, OG andre bookede aktiviteter har prioritet.

Oversikt over dagens ledige arealer, kan du se i vår online kalender for idrettshallen, men vi tar forbehold om endring på kort varsel.

Det er altså kalenderen på kjøpstidspunktet for drop-inn billett som gjelder for hva du kan benytte.

Våre priser for drop-inn billett til idrettshallen, finner du i vår prisoversikt.

Vi tilbyr egne priser for barn, voksne, honnør, student, trivselsledere i skolen og gratis for de som dekkes av ledsagerbevis.

Idrettsarrangement

Trønderhallen og fritidsparken er arena for mange forskjellige idretter. Trønderhallen har hatt mange forskjellige idrettsarrangement siden anlegget ble åpnet i 2011. Både turn, judo, klatring og håndball er eksempler på idretter som har hatt større turneringer, stevner og cuper i hallen oppgjennom årene.

I svømmehallen arrangeres det også større stevner. Både årsklassemesterskap (ÅM) og Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) har blitt arrangert i bassenget.

Ta kontakt med tronderhallen@levangerarena.no for forespørsel på arrangement.

Bane 1 (Trønderhallen 1):

 • Det kan spilles sentercourt håndball, og da benevnes banen Bane 1 (ev. Trønderhallen 1)
 • Ved inndeling til to baner, benevnes banene Bane 2 (Trønderhallen 2) og Bane 3 (Trønderhallen 3)

Bane 2 (Trønderhallen 2):

 • er oppmerket for håndball og volleyball (3 volleyballbaner er merket)
 • kan deles inn i to, og disse to banedelene kalles da Bane 2A og Bane 2B

Bane 3 (Trønderhallen 3):

 • er oppmerket for håndball, basketball og volleyball
 • her kan det spilles sentercourt basketball eller volleyball
 • kan deles inn i tre, og disse banedelene kalles da Bane 3A, Bane 3B og Bane 3C
  • Bane 3A er oppmerket for basketball, volleyball og badminton
  • Bane 3B er oppmerket for basketball og badminton
  • Bane 3C er oppmerket for basketball, volleyball og badminton

Utleie av klatreanlegget i Trønderhallen

Utleie forutsetter at ansvarlig for klatringen har tatt brattkort, og at vedkommende er ansvarlig for forsvarlig sikring av klatrere i klatreveggene. Kravet til brattkort gjelder ikke for klatring i buldrerommet.

Tilgjengeligheten i klatreveggene forutsetter at det ikke foregår arrangement i flerbrukshallen som legger beslag på hele flerbrukshallen. D.v.s. at ved konserter, forestillinger, kampavvikling og lignende, hvor arrangøren krever egen inngangsbillett til flerbrukshallen, eller arrangøren stiller krav til at ingen annen aktivitet kan pågå samtidig med arrangementet eller under rigging/prøving til arrangementet, vil klatreveggene ikke være tilgjengelige.

Ved arrangement hvor arrangøren også leier areal utover flerbrukshallen, vil heller ikke buldrerommet være tilgjengelig.

Flerbrukshallens baneflater leies i hovedsak ut til trening med idrettsformål. Det vil si at i perioden fra og med skolestart om høsten til og med skoleslutt medio juni, vil tilgangen til nerveggen i klatreveggen være regulert i samsvar med tildelte kvelder og tidsperioder. Det er satt av noen tidspunkt på enkelte kvelder i uka på hverdagene, hvor utleie av bane 3C kun skjer til idretter som er forenlig med klatring og sikring i nerveggen.