Styrerommet

Få innsikt i beslutningsprosessene i Levanger Arena. Her finner du informasjon om styret, møteplan, protokoller og lignende, samt vedtekter for selskapet.

Vi legger vekt på åpenhet og gjennomsiktighet, og ønsker å engasjere fellesskapet i vårt styrearbeid. Vi inviterer deg til å holde deg oppdatert i Styrerommet, og få et innblikk i prioriteringer, planer og diskusjoner som blir gjort i Levanger Arena.

Mennesker på konferanse

Presentasjon av styret

Styremøter

Hold deg oppdatert på beslutninger, diskusjoner og strategier som påvirker idrettstilbudet i Levanger. Les deg opp på dokumenter fra forrige og kommende møter.

Vedtekter

I denne seksjonen finner du våre vedtekter – de reglene som styrer vår virksomhet. Vi legger vekt på åpenhet og gjennomsiktighet, og ønsker å dele disse vedtektene for å gi innsikt i hvordan vi driver og opprettholder Levanger Arena.