PRISOVERSIKT

Priser for svømming

MERK!
Pris for armbånd kommer i tillegg!

Trønderhallen sine klippekort har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato.
Ubenyttede/gjenstående klipp MÅ brukes innen gyldighetsperioden, og kompenseres ikke.

Personling armbånd/kundeprofil er knyttet til periode-, klippekort- og abonnementsprodukter, og kan ikke brukes av andre.

Abonnement forutsetter inngåelse av avtalegiroavtale, bindingstid på 12 måneder og innbetaling av inntil 2 månedsbeløp ved opprettelse.

Priser for fotballbaner

Priser for tennis, friidrett og velodrom

Klatrebilletter og utleiepriser klatreutstyr

For periodekort (semesterkort, 180- og 365 dager) og abonnement må det registreres kundeprofil hos oss, og armbånd til 100,- eller plastkort til 50,- må kjøpes første gang, og knyttes til din kundeprofil. Eier du allerede et slikt armbånd (f.eks. 3T sitt armbånd), kan det knyttes til din kundeprofil og ditt periodekort. Ved enkeltbesøk må kvittering tas vare på for fremvising ved stikkprøvekontroll. For å klatre/sikre må man ha BRATT-kort eller være med en person som har dette. Se mer info på https://hfsk.no

Drop-inn idrettshall - billettpriser

Kalender

Ønsker du å leie Trønderhallen?