Ansatte på Trønderhallen

Svenn Robert Berg

Daglig leder

Per E. Aunan

Serviceleder

Arne Roger Krogstad

Bademester

Amund Solli

Svømmeinstruktør

Ansatte på Levanger Fritidspark

Fredrik Feragen Fossum

Driftsleder

Kasper Børseth Fostad

Fagarbeider

Thore Arnt Grevskott

Assistent

STYRET I LEVANGER ARENA KF

Per Anders Folladal

Styreleder

Espen Aksnes

Styremedlem

Trude Hynne

Styremedlem

Margrethe Mørkved Solli

Styremedlem

Lars Heirsaunet

Styremedlem

Jon Åge Forfang

Ansattrepresentant

Arnstein Kjeldsen

Kommunedirektørens observatør

VARAMEDLEMMER I REKKEFØLGE

Christian Wee

1.vara 

Sigrid Nordvoll

2.vara